uwaga2

Od pewnego czasu na rynku artystycznym pojawiły się zespoły muzyczne o identycznej jak nasza nazwie. Jesteśmy dalecy od podejrzewania tychże grup o próby podszywania się pod nas, choć wiele elementów graficznych, marketingowych jest złudnie podobnych do naszych. Chcemy wierzyć, że to zwykły zbieg okoliczności. Docierają jednak do nas sygnały, że niektóre z tych firm, posługują się naszymi wydawnictwami z lat 2003-2005, promując siebie i swoje usługi, a także przedstawiając je jako własne.

 

W związku z powyższym prosimy, aby przy zasięganiu opinii o naszym zespole, upewnić się czy na pewno chodzi o ten właściwy – Zespół Alibi. Oryginalne wydawnictwa i materiały promocyjne są dostępne tylko u nas lub we współpracujących z nami agencjach artystycznych.

 

Wszystkie autoryzowane przez nas materiały i produkty są opatrzone naszymi znakami towarowymi lub podpisane jedną z poniższych nazw:

 

– Art-Media

– Alibi

– Alibii

– zespolalibi.pl

– alibii.pl

– alibiteam.pl